SZTUKA PRZEDMIOTU – RZECZY NIEKONWENCJONALNE

Wszyscy rzemieślnicy są artystami, jak też wszyscy artyści powinni być dobrymi rzemieślnikami (Walter Gropius, założyciel szkoły Bauhaus)
Jednym z licznych zagrożeń jakie niesie globalizacja jest unifikacja otaczającej nas przestrzeni. W głównej mierze problem ten dotyczy przestrzeni wewnętrznej.
Światowe korporacje zmonopolizowały nie tylko rynki sprzętów AGD, także mebli, oświetlenia, ceramiki, a nawet gadżetów. Bunt przeciw zastanej rzeczywistości generuje aktywność twórczą kolejnych pokoleń młodych projektantów, którzy poszukują nowych obszarów dla swoich działań artystycznych. Manifestuje się to w coraz silniej rozwijającym się nurcie Eco Artu, designu alternatywnego czy działań hipsterskich.
Poszukiwania i eksperymenty w tych obszarach są także doskonałym alternatywnym narzędziem w kształceniu studentów Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
ul. Targowa 65
wystawa czynna: 10-19.10.2014
godziny otwarcia: 10:00–19:00