SCHRONIENIE

Kurator: Jarosław Hulbój
Koordynacja: Paulina Kołodziejska (TPN)
Artyści: Czekalska+Golec, Hubert Czerepok, Paweł Jasiewicz, Jarosław Hulbój, Jakub Szczęsny, Aleksandra Wasilkowska

Projekt zrealizowany we współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym

Schronienie jest próbą pogłębionej artystycznej refleksji nad polskimi Tatrami – spojrzeniem na endemiczną przyrodę, kulturę i tradycję jako na źródło inspiracji, ale też rezerwuar problemów, stereotypów i mitologii. Czy istnieje coś takiego, jak tożsamość tego miejsca? Na czym ona polega? Co się tutaj zmieniło w ostatnich dekadach? Czy to w ogóle jest miejsce, czy raczej dynamiczne pole, otwarte do negocjacji? Jaka jest jego struktura? Kto ma tutaj władzę? Jaką rolę odgrywają procesy przyrodnicze, a jaką pełni kultura? Jakie konflikty wartości zachodzą? Jak można je rozwiązywać przy wykorzystaniu metod i narzędzi wypracowanych przez współczesną sztukę i design?
Jednym z celów projektu jest problematyzacja utartych stereotypów myślenia o Tatrach – ich przepracowanie i próba dekonstrukcji. Tatry to przecież nie tylko przyroda, ale złożony system – oprócz wyróżnionej pozycji Tatrzańskiego Parku Narodowego, ważną rolę odgrywają tu górale, czyli rdzenni mieszkańcy Podhala, ponadto m.in. strażnicy, przewodnicy tatrzańscy, ratownicy TOPR, właściciele wyciągów, tras narciarskich i kolei linowych, pracownicy schronisk, badacze przyrody, wykwalifikowani taternicy, grotołazi, wspinacze skałkowi, wreszcie mieszkańcy Zakopanego oraz turyści, których liczba waha się na poziomie trzech milionów rocznie. Każda z tych grup posiada odrębną tożsamość, własne potrzeby, emocje i interesy.
Ważnym, integralnym elementem Schronienia, był również sam proces jego powstawania. Prowadząc kwerendę, artyści współpracowali z pracownikami Parku – przewodnikami, strażnikami oraz badaczami przyrody i historii Tatr. Odbyło się szereg dyskusji, konsultacji i wspólnych wędrówek po górskich szlakach. Na wystawie widzimy ostateczny rezultat tego procesu – efekt kilkumiesięcznego dialogu i wzajemnej inspiracji.

Centrum Festiwalowe 1
ul. Tymienieckiego 3 Łódź
09.10, 18:00-21:00
10.10 – 19.10, 10:00-19:00