Open Programme

op_slider_extnd
open programme – deadline: 14.05.2014 

Open Programme to szansa, by pokazać swój projekt na festiwalu. Otwarty nabór do 8. edycji Łódź Design Festival 2014 skierowany jest do każdego, a przede wszystkim do instytucji, kuratorów, artystów i projektantów, którzy chcieliby podzielić się efektem swojej pracy z szeroką publicznością.

Wielość form, gatunków i technik zgłaszanych co roku do Open Programme decyduje o niezwykłej wartości tej części festiwalu – od projekcji multimedialnych, przez instalacje dźwiękowe, po tradycyjne formy wystawiennicze. Partnerzy mają istotny wkład w poszerzanie kontekstu poszukiwań w designie. Rada Programowa festiwalu dokonuje selekcji zgłoszonych propozycji i wybiera te najciekawsze, które prezentujemy na festiwalu.

Zgłaszane do sekcji Open Programme projekty muszą wpisywać się w hasło przewodnie tegorocznej edycji Łódź Design Festival – Brave New World. Interpretacja tematu powinna opierać się na podstawowych zagadnieniach:
- Teraźniejszość oraz przyszłość w designie;
- Zmiany zachodzące w dziedzinie projektowania;
- Rola projektowania dla rozwoju ludzi i świata;
- Odwaga w przełamywaniu stereotypów, w szukaniu i prezentowaniu nowych rozwiązań.

Aplikując należy pamiętać o tym, że projekt powinien stanowić zamkniętą kuratorską koncepcję i być opisany w przejrzysty sposób z uwzględnieniem wszelkich elementów koniecznych dla jego przedstawienia, takich jak: wymagana powierzchnia, warunki lokalowe i inne specyficzne aspekty.

Szczegółowe warunki zgłoszenia zawarte są w regulaminie.

Zakończyliśmy rekrutację do Open Programme. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora sekcji Open Programme na adres openprogramme@lodzdesign.com