• Wydarzenie minęło.
Spekulacje


Autor: panGenerator

SPEKULACJE to wystawa prezentująca kilka z wielu projektów powstałych w ciągu czteroletniej działalności nowomedialnego kolektywu panGenerator. Przedstawione obiekty łączy eksperymentalny, spekulatywny charakter. Co do zasady, nie są to obiekty, których głównym celem było zaspokojenie potrzeb rynku, a bardziej zaspokojenie ciekawości projektantów, stawiających pytanie „a co jeśli…?”. Pytania oraz zmaterializowane nań odpowiedzi dotyczą takich zagadnień jak – nowe narzędzia ekspresji w muzyce, nowe sposoby komunikacji, przyszłość biżuterii, wykorzystanie naturalnych procesów w projektowaniu oraz wykorzystanie zjawisk emergentnych w sztuce nowych mediów. Ponadto, zaprezentowane zostaną dokumentacje video projektów, które nie mogły znaleźć się na wystawie.