• Wydarzenie minęło.
PROJEKTOWANIE W PRAKTYCE. Otwarta debata o designie

Prowadzący: Małgorzata Szczepańska
Termin: 11.10.2014, godzina 12.00
Miejsce: Atak Design, ul Żeligowskiego 43 A
Projektanci:
Maja Ganszyniec, Krystian Kowalski, Dorota Koziara, Jakub Majewski (MOOMOO Architects), Łukasz Pastuszka (MOOMOO Architects), Tomek Rygalik, Łukasz Zagała (medusa group).

11.10.2014, rozpoczęcie o godz. 12
ATAK DESIGN
Ul. Żeligowskiego 43 a
90-644 Łódź
www.atakdesign.pl
info@atakdesign.pl

Stworzenie i wypromowanie dobrego produktu, to efekt współpracy pomiędzy: projektantem, marką, sklepem, architektem, medium, festiwalem i użytkownikiem.
Od intensywności i skuteczności dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami tego układu zależy efekt końcowy – produkt; to w jakim stopniu stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, jak wykorzystuje dostępne technologie lub prowadzi do innowacji; na ile produkt ten jest aspiracyjny i funkcjonalny dla użytkowników, niosąc równocześnie te wartości, które przypisali mu projektant i wdrażająca produkt marka.

Jak zatem przebiega lub powinien przebiegać dialog gwarantujący sukces wszystkim zaangażowanym w tworzenie i funkcjonowanie na rynku produktu? Jak włączyć do niego młodych projektantów, którzy nie mają jeszcze doświadczenia we współpracy z producentem i marką?
Te pytania chcielibyśmy zadać uczestnikom debaty oraz gościom zaproszonym przez Comforty, Atak Design i Elle Decoration. Wśród panelistów znajdą się m.in.:
Maja Ganszyniec, Krystian Kowalski, Dorota Koziara, Jakub Majewski (MOOMOO Architects), Łukasz Pastuszka (MOOMOO Architects), Tomek Rygalik, Łukasz Zagała (medusa group).
Debatę moderować będzie Małgorzata Szczepańska Elle Decoration

„Mimo że coraz bardziej przy tworzeniu nowych produktów polskie firmy doceniają współpracę z projektantami, to jednak ciągle wykorzystanie ich potencjału jest statystycznie dość małe.  Szczególnie jeśli mówimy o współpracy z projektantami stawiającymi pierwsze kroki na trudnej drodze wzornictwa.  Związane jest to m.in. z małym dotarciem młodych projektantów do znaczących producentów,  nieznajomością parku technologicznego i produkcji oraz brakiem dobrego przygotowania swoich projektów do wdrożenia. Organizowany przez Comforty panel dyskusyjny ma być platformą wymiany oczekiwań na płaszczyźnie: producent – projektant.  To danie możliwości młodym projektantom na poszerzenie swojej wiedzy na temat, jak projektować, by zainteresować swoim produktem odbiorcę, jak dobrze przygotować dokumentację techniczną swojego produktu,  gdzie szukać potencjalnych odbiorców, jak wykorzystać prasę do promocji swojej osoby oraz gdzie i jak doskonalić swój warsztat. Bo jak mówią doświadczeni producenci, papier przyjmie wszystko, ale produkt musi się sam obronić.”

Małgorzata Szczepańska, redaktor naczelna Elle Decoration

Zaproszenie na debatę kierujemy do projektantów przemysłowych, projektantów wnętrz, architektów, krytyków design, ludzi mediów i użytkowników designu. Poprzez formułę dialogu i wymiany chcemy zbliżyć do siebie wszystkich zainteresowanych, którzy wraz z nami, współtworzą polskie wzornictwo. Szczególnie gorąco zapraszamy także architektów, którzy są rzecznikami dobrego designu i stanowią ważny łącznik pomiędzy światem projektowania, a rynkiem.