• Wydarzenie minęło.
Projektowanie przez empatię

 

Prowadzenie: Jan Strycharz, Dawid Sobolak (Warsztat Innowacji Społecznych)
Dla kogo: Warsztaty są ofertą nie tylko dla projektantów związanych z dziedzinami takimi jak szeroko pojęty design czy architektura, ale także dla osób kreujących projekty społeczne czy biznesowe
Liczba uczestników: do 20
Kiedy: 12.10 (niedziela), 15:00–19:00
Gdzie: Centrum Festiwalowe 1, ul. Tymienieckiego 3
Opłata: 40 zł
Zapisy: wymagana rejestracja on-line w dniach 15.09-28.09

Empatia staje się obecnie punktem wyjścia do projektowania zarówno produktów, jak i usług. Biorąc udział w warsztatach poznasz cały wachlarz metod poznawczych, dzięki którym rozwiniesz swoje kompetencje współodczuwania. Dzięki temu, efekty Twojej pracy będą lepiej dopasowane do Twoich odbiorców. Część narzędzi, które poznasz na warsztatach, to tradycyjne metody stosowane przez naukowców społecznych, a część to narzędzia wykorzystujące podejście Human Centered Design opracowane przez firmę IDEO.

Efektem warsztatu będzie:
1. Na poziomie wiedzy: pogłębienie zrozumienia roli empatii w projektowaniu, poznanie najnowszych wyników badań psychologicznych dotyczących empatii
2. Na poziomie umiejętności: zwiększenie umiejętności tworzenia scenariusza wywiadu pogłębionego, planowania i realizowania obserwacji uczestniczących oraz tworzenia spójnych narracji na podstawie przeprowadzonych działań badawczych; podniesienie umiejętności w zakresie identyfikowania insightów kluczowych dla funkcjonalności i skuteczności projektowanych rozwiązań;
3. Na poziomie postaw: wzmocnienie postawy uważnego i otwartego obserwatora, wzmocnienie postawy powstrzymywania się od powierzchownej oceny.

Jan Strycharz – doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ekspert ds. innowacji. Zaangażowany w działania badawcze z zakresu ekonomii kultury i przemysłów kreatywnych we współpracy m.in. z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Narodowym Centrum Kultury i Małopolskim Instytutem Kultury. Uczestniczył w programach szkoleniowych jako pomysłodawca, jak i jako trener. W tej ostatniej roli zrealizował ponad 1000 h szkoleniowych z zakresu projektowania strategii, modeli biznesowych, rozwoju kreatywności oraz komercjalizacji badań.

Dawid Sobolak – prezes Warsztatu Innowacji Społecznych. Od wielu lat projektuje i koordynuje działania na rzecz dobra publicznego, m.in. Media Lab Innowacji Społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w biznesie rozwijając kompetencji analityczne m.in. w agencji konsultingowej Sedla&Sedlak, a także w State Street Bank.

Warsztat Innowacji Społecznych – rozwijanie kapitału społecznego i kreatywnego, podnoszenie jakości przedsiębiorczości, a także projektowanie i wdrażanie innowacji nastawionej na promocję dobra publicznego, stanowią główny obszar działalności Warsztatu. Cele te realizowane są przez: prowadzenie badań naukowych, wdrażanie i ewaluację projektów wpływających na poprawę jakości życia społecznego, opracowywanie i prowadzenie programów szkoleniowych.