• Wydarzenie minęło.
Nowe Rzemiosło

 

Autorka i koordynatorka działań: Agnieszka Mazur, absolwentka warszawskiego Wydziału Wzornictwa.

Wystawa prezentuje projekty lamp, które są wynikiem współpracy projektantki wzornictwa z przedstawicielami zawodów rzemieślniczych.  „Nowe Rzemiosło” przedstawia również szczegółowy proces powstawania poszczególnych elementów w warsztatach takich rzemieślników jak: wyoblarz, kamieniarz, dmuchacz szkła, ceramik i ślusarz.

Wystawa jest częścią działań platformy NoweRzemioslo.pl powstałej w ramach stypendium programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska 2013. Celem platformy jest promowanie wytworów profesjonalnej pracy rąk poprzez wykorzystywanie warsztatu rzemieślniczego do tworzenia serii współczesnych produktów.