• Wydarzenie minęło.
Brave Fixed World

NAwigacja Wydarzeń

BRAVE FIXED WORLD (BFW)  [NOWY NAPRAWIONY ŚWIAT]
Daniel Charny, dyrektor From Now On, Londyn

Przyszłość domaga się nowej relacji z procesem tworzenia, które cechowałoby myślenie przyszłościowe, patrzenie wstecz oraz ciągłe wykraczanie  poza główny nurt; tworzenia, wynikającego z kreatywnego wykorzystania umiejętności – tak jak w przypadku naprawiania.

Nasz dzisiejszy świat kształtowany jest przez niespotykany rozwój mechanizacji i produkcji masowej. Demokratyczny dostęp do dóbr oraz wyższa jakość życia, oferowana przez produkcję przemysłową, ma jednak swoją cenę. Wraz z obfitością tanich, powtarzalnych produktów, które obciążają środowisko naturalne, wielu ludzi straciło kontakt z doświadczeniem rodzącym się w procesie tworzenia i stoi dziś wobec ograniczonego wyboru, jakim jest kupienie czegoś nowego lub trwanie w zwykłej bierności. Nasz ‘Nowy Wspaniały Świat’ wymaga naprawy.

Prototyp Fixhub bada inne możliwości – takie jak naprawianie i wytwarzanie rzeczy – ukazując zarazem faktyczny przebieg tych procesów oraz rolę, jaką odegrają w przyszłości.

Fixhub oferuje specjalną platformę sprzyjającą codziennym naprawom, opartą na modelu otwartych dla publiczności majsterkowni (makerspaces) w rodzaju Fablabów czy kafejek renowacyjnych. Celem nadrzędnym platformy jest promowanie dostępu do procesu tworzenia, pogłębianie doświadczeń i kompetencji, a zwłaszcza inspirowanie do samodzielnego majsterkowania. We współpracy z powstającą Maker Library Network platforma oferuje ponadto dostęp do biblioteki oraz galerii.

formulas_3-page-001

Galeria poświęcona jest ‘poprawkom’ wprowadzanym w życie na wielu płaszczyznach, począwszy od naprawiania przedmiotów zepsutych i celebrowania tego procesu, po dostosowywanie rzeczy do własnych potrzeb; ale jednocześnie zwraca uwagę na wewnętrzną postawę ograniczania potrzeb, unikania zbędnych napraw, tworzenia nowych rozwiązań czy godzenia się na ustępstwa.

Niekiedy widzimy wokół siebie ludzi, którzy odchodzą od pierwotnego sposobu wykorzystywania przedmiotów lub wręcz zachęcają do zmiany ich przeznaczenia. W oparciu o te przykłady Fixhub zaprasza do wspólnych poszukiwań i dyskusji na temat tego, jak wyglądałby nasz świat, gdyby naprawianie stało się normą. Co by było, gdyby stało się nakazem podyktowanym przez prawo lub przeistoczyło się w ogólnoświatowy ruch społeczny?

Albo też, gdyby idąc za wymową hipnopedycznych sloganów z Aldousa Huxleya – ”Lepszy nowy wzór niż łatanie dziur” czy „Dużo łat, nędzny świat” – wszelkie naprawy zostały zabronione? Czy wówczas pojawiłyby się jakieś komplikacje?

Bez względu na to, w jaki sposób myślimy o naprawianiu – czy stanowi dla nas utopijną szansę czy antyutopijną sentymentalną reakcję – jest ono nieodłącznym elementem naszej przyszłości. Jaką rolę odegra, zależeć będzie od znaczenia, jakie ludzie, społeczeństwa i organizacje nadadzą mu w wymiarze kulturowym i środowiskowym. Potrzeba wielu umysłów, które opracują te plany, i jeszcze więcej rąk, aby je zrealizować. Design i projektanci mogliby odegrać istotną rolę w kierowaniu tym Nowym Naprawionym Światem.

Fixhub dołącza właśnie do Maker Library Network (MLN), rozwijanej w ramach programu ConnectZA realizowanego przez British Council aby łączyć młodych twórców z Południowej Afryki i Wielkiej Brytanii. Łódź Design Festival Maker Library jest pilotem modelu Fixhub i ma na celu zaprezentowanie MLN i jej popularyzację na nowych obszarach. 

Słowniczek do pobrania TUTAJ

Partnerem wystawy jest British Council

british council logo