„Brave New World” hasłem przewodnim ŁDF 2014!

240x320 dla jaszkiTu i teraz zdecydowanie sprzyja designowi. Ubywa obszarów, w których ktoś nie starał się czegoś zaprojektować. Wzrasta liczba profesji związanych z designem. Design wchłania i asymiluje różne tradycyjne zawody i rzemiosła, równocześnie wykorzystując innowacyjne technologie i metody produkcji oraz nowe metody pracy. Na wiele sposobów wiąże się z szybko zmieniającym się światem sytuując się w samym jego rdzeniu.

Ekspansja designu sprawia, że społeczeństwo zaczęło właśnie do projektantów kierować liczne i zróżnicowane oczekiwania. Jeszcze niedawno to w architektach widziano superekspertów, którzy są w stanie rozwiązywać różnorakie problemy, dotyczące nie tylko kwestii dobrego smaku oraz ogólnego ładu przestrzennego. Liczono na to, że ich dzieła pomogą sprawiedliwie dzielić władzę, bezkolizyjnie organizować społeczeństwo a także, efektywnie zaspokoić potrzeby jednostek. W naszych czasach wiele kluczowych pytań odnoszących się do otaczającego nas świata jest zadawanych projektantom. Teraz oni są postrzegani jako kreatywni wizjonerzy kształtujący indywidualny i zbiorowy gust, oswajający nowe idee, ratujący przed zapomnieniem wartościowe motywy oraz -last but not least- stawiający czoło współczesnym wyzwaniom: politycznym, ekonomicznym, ekologicznym czy społecznym.

Czy te rosnące oczekiwania mogą być spełnione? Czy projektowanie rzeczywiście może wnieść wartościowy wkład do procesu budowania Nowego Lepszego Świata w przyszłości czy teraźniejszości?

Podczas 8. edycji Łódź Design Festival chcemy zadawać te i inne otwarte pytania, poprzez prezentowanie rozwiązań z różnych dziedzin projektowania. Naszym celem jest zaprezentowanie kuratorskich interpretacji tegorocznego tematu, pozwalających spojrzeć na zagadnienie z różnych perspektyw, tak aby samemu móc podjąć decyzję, czy odważne projektowe działania niosą za sobą obietnicę zmiany naszego życia na lepsze. Każdy będzie miał okazję włączyć się w festiwal i samodzielnie spróbować swoich sił w tworzeniu, naprawianiu, kreowaniu i ulepszaniu.

Poruszać się będziemy na osi konstrukcja-dekonstrukcja rozumianych jako dwie taktyki, sposoby myślenia w odniesieniu do pracy projektowej. Pierwsza z nich oznacza tworzenie i przekładanie języka nauki, technologii czy nowych wynalazków na naszą codzienność. Druga przywracanie, rozkładanie i ponowne składanie idei już istniejących funkcjonujących w światowym obiegu.

To, czy wspólnie z zaproszonymi kuratorami uda nam się przedstawić działania projektowe przyczyniające się do budowania „Brave New World” okaże się już w październiku.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Głównym oraz harmonogramem festiwalu.