03 Pracownie na Księżym Młynie

03
Pracownie na Księżym Młynie [Workrooms at Księży Młyn]
/ Pro Arte Studio – Natalia Anna Kalisz, Przędzalniana 53/6
/ Pracownia kreatoora – Ewa Żochowska, Przędzalniana 63/6

/ Pracownia Portretu – Maciej Łuczak, Przędzalniana 55/6

/ Pracownia Marka Szyryka, Przędzalniana 63/4

/ Autorska Pracownia Mozaiki – Alicja Brewińska-Walaszczyk, Przędzalniana 61/5

/ Pracownia Autorska – Ewa Kozieradzka, Przędzalniana 63/7